🕝 1 minuter
Södertälje beviljas miljonbidrag - "Glädjande att EU ser samma möjligheter"
Publicerad 27 juni 2023 15:17
Uppdaterad 27 juni 2023 15:28

Södertälje hamn. Foto: Telge Energi.

Södertälje beviljas 11 miljoner kronor i EU-bidrag för att främja hållbara godstransporter. – Det är glädjande att EU ser samma möjligheter i Södertälje som vi själva gjort under lång tid, säger Alexander Rosenberg (M), ordförande tekniska nämnden, Södertälje kommun.

I en gemensam ansökan har nu kommunen och Södertälje Hamn beviljats 11 miljoner kronor i EU-bidrag för att utforska möjligheterna att överföra fler godstransporter från väg till järnväg och sjöfart. Målet är att göra Södertälje till en klimatneutral kommun och ett ledande exempel på hållbar godslogistik i Europa.

– Södertälje är helt rätt stad för en sådan här satsning. Vi är den enda staden i stor-Stockholm, faktiskt i hela östra Mellansverige, som har en hamn med järnväg och motorväg kopplat till verksamhetsområde och kombiterminal, säger Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör, Södertälje kommun.

Bidraget beviljades som ett erkännande av Södertäljes utmärkta logistikläge med hamnar, farleder, järnvägar och motorvägar. Flera företag i kommunen är inriktade på godshantering och varudistribution samt utveckling av fossilfria godstransporter på väg. Genom att förstärka kajkapaciteten, ansluta fartyg till landsström och bygga en elektrifierad järnväg, planerar man att förbättra infrastrukturen och möta kraven på mer hållbara godstransporter.

Förstudien kommer också att undersöka möjligheterna för en utveckling av kombiterminalen samt laddstationer för nationell godstrafik på E4 vid Södertälje Syd och bygga Tvetalänken.

(Annonslänk)

Dela artikeln