🕝 1 minuter
Socialstyrelsen har släppt nytt stöd gällande våld i nära relationer
Publicerad 28 november 2021 01:00
Uppdaterad 28 november 2021 01:00

 Foto: Creative Commons. 


Den första november släppte Socialstyrelsen nya underlag gällande våld i nära relationer. De nya stöden ska underlätta flera av de områden som våld i nära relationer berör.

Underlaget består av utbildningar kring hedersrelaterat och våld och mäns våld mot kvinnor, vård av könsstympade flickor och kvinnor samt andra bedömningssstöd. 

Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell menar att underlagen kommer att hjälpa Socialstyrelsen att följa upp inkomna ärenden som berör våld i nära relationer. 

– Våld i nära relationer måste få ett slut. Det innebär ett stort lidande för de utsatta. Det medför också stora kostnader för samhället. Socialstyrelsen har en viktig roll i att stödja hälso- och sjukvård och socialtjänst att stoppa våldet genom att vi bidrar med kunskap, utbildning och metoder för att bland annat upptäcka och bedöma våldsutsatthet och för att systematiskt följa upp arbete. Vi ger också särskilt stöd för att uppmärksamma barnens behov, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

I den upplaga av underlag som släpptes i början av november återfinns även beräkningarpå hur mycket våld i nära relaitoner kostar samhället. Detta för att ta reda på hur kostanderna skiljer sig alternativt liknar varandra på en regional och kommunal nivå. 

Även sjuk och tandvårdvården ska få ta del av underlagen med ett specialanpassat utbildningsunderlag utformat för att öka medvetenhet kring personer i våldsamma relationer, skriver Socialstyrelsen på sin hemsida.  

Merutöver har Socialstyrelsen även publicerat deras interna metoder för bland annat uppföljning av verksamheter som arbetar på individnivå med våldsutsatta men även våldsutövare. 

Dela artikeln