🕝 1 minuter
Sociala ersättningar och bidrag minskar kraftigt i Södertälje
Publicerad 23 mars 2023 19:36
Uppdaterad 23 mars 2023 19:36

Foto: News Øresund – Jenny Andersson (CC BY 3.0)

Antalet personer som försörjs av sociala ersättningar och bidrag minskar i Södertälje kommun, det rapporterar Statistiska centralbyrån, SCB.

I hela riket har antalet försörjda av sociala ersättningar och bidrag sedan 2014 har minskat med 16 procent.

– Vi ser en sådan utveckling även i Södertälje. Antalet har minskat med 25 procent. Fjolårets nivå var den lägsta sedan åtminstone 2014, säger Johanna Frodell, utredare på SCB i ett pressmeddelande.

Under 2022 minskade antalet personer som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag hela året med 8 procent i kommunen. Det totala antalet var 8 965 personer, vilket motsvarar 14,7 procent av befolkningen i arbetsför ålder.

Diagram: Statistiska centralbyrån, SCB.

Statistiken visar hur många personer som de utbetalda ersättningarna och bidragen skulle kunna försörja med full ersättning under ett helt år, kallat helårsekvivalenter eller helårspersoner. De sociala ersättningarna och bidragen inkluderar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet, arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

I Södertälje är arbetsmarknadsåtgärder den största ersättningsformen, och 5 procent av alla helårspersoner i kommunen ersattes genom dessa åtgärder.

– En högre andel av befolkningen i arbetsför ålder försörjs av bidrag i Södertälje än i landet som helhet. Det är främst fler personer som försörjs av arbetsmarknadsåtgärder, säger Johanna Frodell.

Dela artikeln