🕝 1 minuter
Snart tar arbetet med kanalen fart - ”Vi förbereder”
Publicerad 12 december 2021 01:00
Uppdaterad 12 december 2021 01:00

Foto: Trafikverket / Alex Ataseven.

Arbetet i kanalen börjar sakta men säkert ta fart igen och nu genomförs provborrningar och förberedande arbeten inför den kommande entreprenaden.

Det framgår det i ett pressmeddelande från Trafikverket tidigare i veckan.

Efter årsskiftet, i januari, planeras att arbetet med spontningen ska påbörjas och nu genomför man flera tester inför kommande arbete.

Enligt Trafikverket börjar arbete på den norra delen av kanalen, där Mälarbron och sjukhuset ligger, för att därefter fortsätta mot den den södra.

– Vi förbereder inför januari med tester och provborrningar i närheten av slussen. Vi förbereder också inför en ledningsomläggning som behöver ske för att möjliggöra kommande arbeten, säger Kristian Martti i pressmeddelandet.

Arbetet som påbörjas i januari är förberedande arbete som ska säkra arbetsområdet med stödkonstruktioner i form av sponter och stag. Detta för att det längre fram ska gå att muddra i kanalen.

”På den norra sidan påbörjas då nästa moment – att bygga krönbalk av betong samt gång- och cykelvägar. Här ingår också en del spontning. Spontningsarbeten kan överlag medföra störningar i form av buller.”, skriver Trafikverket.

Foto: Alex Ataseven.

– Vi följer de krav som ställs men bullret kan ändå upplevas som störande, säger entreprenadledaren Kristian Martti.

Arbetet med spontningen beräknas vara klart hösten 2023 och byggandet av krönbalk och gång- och cykelvägar sker i etapper men beräknas vara helt färdigt 2025, meddelar Trafikverket.

LÄS – Nu stängs den populära gång- och cykelvägen

LÄS – Slussbygget 6 år försenat och kostar totalt 3,8 miljarder kronor

Dela artikeln