🕝 1 minuter
Slukhål upptäckt vid Slussbron
Publicerad 3 juli 2023 11:37
Uppdaterad 7 juli 2023 11:09

Foton: Södertälje kommun.

Ett slukhål har nyligen upptäckts i närheten av Slussbron, vilket har resulterat i trafikstörningar på Grödingevägen.

Ett körfält har stängts av i riktning mot Viksängen medan platsen avspärras och undersöks för att bedöma skadans omfattning och nödvändiga åtgärder.

Vid Slussbron har ett mindre slukhål upptäckts, vilket har medfört vissa trafikstörningar på Grödingevägen. För att säkerställa säkerheten och bedöma skadans omfattning har platsen avspärrats och ett körfält i riktning mot Viksängen har tillfälligt stängts av. Enligt kommunen kommer plats att undersökas för att fastställa dess storlek och eventuell påverkan på vägen.

Tills vidare uppmanas trafikanter att vara uppmärksamma på eventuella omdirigeringar och följa de anvisningar som ges av myndigheterna för att minimera eventuella besvär under åtgärdsprocessen.

Slukhål upptäckt vid Slussbron. Foto: Södertälje kommun.

Dela artikeln