🕝 1 minuter
Slopad reklamskatt från 2022 - Gynnsam för idrottsföreningar
Publicerad 11 september 2021 02:00
Uppdaterad 11 september 2021 02:00

Foto: SSK, Syrianska, SBBK, Assyriska

2020 sänkts reklamskatten, men nu föreslår regeringen att slopa den helt och hållet från och med den 1 januari 2022.

Skatten betalas idag av omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år för den reklam de har på matchställ, affischer, skyltar och liknande. 

– Det är en fråga som idrottsrörelsen jobbat för att få gehör för i decennier. Ett glädjande förslag som gör att idrottsrörelsens ideella föreningar kan fokusera än mer på idrott och inte på administration och skatt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.   

Syftet med förslaget är att hjälpa till att motverka de ekonomiska följderna av pandemin i synnerhet för idrottsföreningar. Förslaget kommer att finnas med i regeringens budgetproposition för 2022 och skulle innebära minskade utgifter och minskad administration för i idrottsföreningar.

Dela artikeln