🕝 1 minuter
Skriftlig varning utfärdad till lärare vid grundskola
Publicerad 10 maj 2024 18:06
Uppdaterad 19 maj 2024 17:49

Foto: Pexels

Lärare filmade elev med mobil under lektion. Nu varnar kommunen för uppsägning vid upprepning

(Annonslänk)

En lärare vid en grundskola i Södertälje har mottagit en skriftlig varning för att ha filmat en elev med sin privata mobiltelefon under lektionstid, en handling som bedöms ha inskränkt elevens integritet. Denna incident, som inträffade den 19 februari tidigare i år, har lett till skarp kritik från skolans ledning, med hänvisning till både skollagen och GDPR.

Enligt lärarens egen förklaring var syftet med inspelningen att få ett slut på elevens stökiga beteende. Dock anses handlingen ha brutit mot skolans regler för användning av privat mobiltelefon under arbetstid, samt mot regler kring elevens rättigheter och integritet då inget medgivande hade inhämtats från elevens vårdnadshavare.

Kommunen har i sitt varningsbrev till läraren påpekat allvaret i situationen och varnat för att liknande beteende i framtiden kan leda till uppsägning.

Dela artikeln