🕝 1 minuter
Skola får föreläggande om brister i livsmedelshantering
Publicerad 17 juni 2024 13:37
Uppdaterad 17 juni 2024 13:37
Foto: Pexels

Södertälje kommuns miljökontor har upptäckt allvarliga brister i livsmedelshanteringen på Solberga by skola. Skolan är nu skyldig att vidta åtgärder för att åtgärda dessa problem.

Efter en oanmäld inspektion den 30 april, konstaterade miljökontoret att färdiglagad varm mat vid upprepade tillfällen serverats vid för låg temperatur på Solberga by skola. Mätningar visade att maten ofta höll mellan +34 och +54 grader Celsius, istället för de föreskrivna minst +60 grader Celsius. Dessutom hade kalla måltidskomponenter inte kontrollerats alls.

Vid ett uppföljande besök den 7 maj, uppmättes temperaturerna till +48 grader i ris, +51 grader i falukorv och +17 grader i rivna morötter. Dessa temperaturer är långt ifrån de föreskrivna maximalt +8 grader för kalla livsmedel.

Miljökontoret har nu förelagt Solberga by ideell förening, som driver skolan, att omedelbart åtgärda bristerna. Om detta inte sker senast den 23 juni, riskerar skolan ytterligare sanktioner.

Dela artikeln