🕝 1 minuter
Skola anmäls för diskriminering - DO inleder granskning
Publicerad 31 januari 2023 12:39
Uppdaterad 31 januari 2023 12:39

Foto: Pxhere

Diskrimineringsombudsmannen, DO, inleder en granskning mot en skola i Södertälje. Detta efter att en vårdnadshavare upplevet att barnet diskriminerats i samband med en funktionsnedsättning.

Det var i november 2022 som DO tog emot en anmälan om en diskriminerad elev i Södertälje. Enligt anmälan anser rektorn på skolan att barnet inte uppfyller kriterierna för årskursen. Vårdnadshavaren menar i sin tur att en av orsakerna till de dåliga framstegen är att barnet inte fått det stöd hen har rätt till.

Vidare framförs att eleven utsatts för diskriminering i form av bristande tillgänglighet och att skolan inte har utrett om eleven har behov av särskilt stöd i samband med en funktionsnedsättning. Bland annat ska vårdnadshavaren uppmanat skolan att ge barnet hemuppgifter, men ska enligt anmälan inte ha mött barnets behov.

Händelsen anmäldes till Diskrimineringsombudsmannen, den 12 november, som nu bedömer att fallet ska granskas. DO har nu begärt att Södertälje kommun svarar på frågor kring anklagelserna och krävde ett skriftligt svar innan den 20 januari 2023.

Enligt DO kan en talan om diskrimineringsersättning väckas i domstol om utredningen visar att verksamheten inte följer diskrimineringslagen.

Dela artikeln