🕝 1 minuter
Skärpta krav och tillsyn för estetiska behandlingar
Publicerad 8 september 2023 10:34
Uppdaterad 8 september 2023 10:34

Foto: Pxhere

Sedan 2021 trädde en ny lag i kraft som begränsar utförandet av estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Nu har IVO påbörjat en omfattande tillsyn efter att allvarliga brister har upptäckts på flera kliniker runt om i landet.

Sedan den 1 juli 2021 gäller en ny lag som sätter strikta regler för estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

En av de mest betydande förändringarna är att endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor är behöriga att utföra sådana ingrepp. Dessutom infördes strängare krav på verksamheter som erbjuder dessa tjänster, särskilt när det kommer till informationsskyldighet gentemot kommunen. Verksamheter som använder nålar, skalpeller, rakblad och lansetter i sina behandlingar, där risk för blodsmitta och hudinfektioner föreligger, måste informera kommunen.

Denna åtgärd syftar till att öka transparensen och säkerheten för patienterna.

NU har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beslutat att genomföra en noggrann tillsyn av kliniker som utför estetiska kirurgiska ingrepp under hösten. IVO kommer begära in dokumentation från dessa kliniker och utföra både föranmälda och oanmälda inspektioner på plats. Urvalet av kliniker som ska granskas kommer att baseras på en riskanalys som tar hänsyn till klagomål och tips som har inkommit till IVO samt tidigare erfarenheter från tillsynsarbete.

Det är värt att notera att den riktade tillsynen av estetiska injektionsbehandlingar som genomfördes i maj 2023 resulterade i allvarlig kritik för samtliga 33 granskade verksamheter. Som en följd av detta utfärdade IVO fem förelägganden och två förbud.

Dela artikeln