🕝 1 minuter
Sjukhuset häver sista begränsningar för covid-19
Publicerad 31 augusti 2023 10:15
Uppdaterad 30 augusti 2023 22:14

Foto: Alexander Isa

Södertälje sjukhus slopar de sista restriktionerna till följd av pandemin. – Glada över att vi nu kan avveckla smittbegränsande åtgärder, säger chefläkaren Lena Sunnermalm.

Södertälje sjukhus tar steg mot återgång till en normalliknande vårdmiljö genom att ta bort besöksbegränsningar som följde av covid-19 från och med den 22 augusti 2023. Sjukhuset förblir dock i linje med Region Stockholms rekommendationer.

– Vi är glada över att vi nu kan avveckla smittbegränsande åtgärder för covid-19 på hela sjukhuset men vid förändringar i smittspridning kan det bli aktuellt att återinföra restriktioner, säger chefläkare Lena Sunnermalm.

Vidare har sjukhuset även beslutat att upphäva smittbegränsande åtgärder för besök på specifika vårdavdelningar, inklusive geriatriska vårdavdelningar, palliativa vårdavdelningar och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Flera tidigare krav, såsom kravet på munskydd och två meters avstånd, har också tagits bort. Vårdpersonal inom dessa avdelningar behöver inte längre använda munskydd vid patientnära arbete.

För patientbesök på Södertälje sjukhus gäller fortfarande tider mellan kl. 14.00 och 18.00 varje dag, och högst två besökare per patient. Personer med symptom ombeds stanna hemma vid symptom och följa hygienåtgärder samt personalens anvisningar.

Dela artikeln