🕝 1 minuter
Sjön drabbad av fosfor på botten - Behandling planeras
Publicerad 26 augusti 2023 06:00
Uppdaterad 26 augusti 2023 01:22

Foto: Pexels

Tidigare i år upptäcktes förhöjda halter av kemikalier i fisk från sjön Uttran, som även har drabbats av övergödning. Sjön kommer nu att genomgå en aluminiumbehandling i syfte att förbättra dess tillstånd.

Sjön Uttran lider av övergödning, orsakad av överskott av fosfor på botten. Detta hotar att hindra sjön från att nå miljökvalitetsnormen ”god ekologisk status” till 2027.

År 2017 inleddes ett samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Salem och Södertälje för att förbättra sjöns tillstånd. Utredningar visade att näring i form av fosfor läcker från botten, internbelastning, och måste minskas. För att åtgärda fosforläckaget har beslut fattats om aluminiumbehandling, delvis finansierad genom statsbidrag från Länsstyrelsen i Stockholm.

Behandlingen har påbörjats denna månad och kommer att fortsätta under hösten.

Läs även: – Förhöjda halter av kemikalier upptäckta i fisk

Dela artikeln