🕝 1 minuter
RÄTTELSE: SiS Ungdomshem i Södertälje riskerar inte förbud efter inspektion
Publicerad 28 mars 2022 02:00
Uppdaterad 28 mars 2022 02:00

Statens institutionsstyrelse i Södertälje. Foto. SiS.

I en tidigare artikel skrev Telgenytt om att SiS Ungdomshem Tysslinge riskerar föreläggande eller förbud efter en genomförd inspektion av Arbetsmiljöverket.

Uppgifterna om att Tysslinge hade ett allvarligt tillbud den andra mars är korrekta, men att ungdomshemmet riskerar föreläggande eller förbud stämmer inte. Telgenytt beklagar de felaktiga uppgifterna.

Tysslinges ledning anmälde tillbudet den tredje mars till Arbetsmiljöverket som påbörjade en utredning och utförde en inspektion den 10 mars.

Utredningen blev klar och avslutades 21 mars med formuleringen; 

Arbetsmiljöverket bedömer att er utredning och era åtgärder/åtgärdsplaner inte ger anledning till några ytterligare tillsynsinsatser från vår sida.

Telgenytt beklagar de felaktiga uppgifterna.

Dela artikeln