🕝 1 minuter
SENASTE NYTT: Omsorgsbolag får indraget tillstånd
Publicerad 31 januari 2023 17:47
Uppdaterad 31 januari 2023 17:47

Foto: Pexels.

Omsorgsbolaget Humana, som är ett landets största aktör, blir av med sitt tillstånd att bedriva verksamhet med personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst. I Södertälje bedriver bolaget bland annat gruppboende och personlig assistans.

Idag beslutade Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att med omedelbar verkan återkalla Humanas tillstånd att bedriva verksamhet.

”Bolaget anser att IVO:s beslut av flera skäl är felaktigt. Dessutom har flertal av de ärenden som IVO lägger till grund för beslutet inte vunnit laga kraft.”, skriver Humana i ett pressmeddelande och meddelar att bolaget kommer att överklaga beslutet.

Enligt Humana anser IVO att bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet att inneha tillstånd att bedriva dessa verksamheter.

IVO menar att Humana bland annat har återkommande brister avseende anmälningsskyldighet och förvaltning av allmänna medel, bristande förmåga att efterfölja tidigare beslut från IVO om att utveckla och säkra verksamhetens kvalité samt att bolaget brister i seriositet och arbetsgivaransvar gällande utländsk arbetskraft.

”Humana anser att det är anmärkningsvärt att IVO lägger icke lagkraftsvunna beslut till grund för en sådan ingripande åtgärd som att återkalla ett tillstånd. Humana Assistans kommer därför skyndsamt att dels överklaga beslutet till förvaltningsrätten, dels framställa yrkande om att IVO:s beslut tills vidare inte ska gälla under tiden som överklagandet prövas i förvaltningsrätten (inhibition). Bolaget förväntar sig beslut i frågan om inhibition inom kort.”, skriver Humana i ett pressmeddelande.

Humana, som är börsnoterat, handelsstoppades inför tisdagens besked, men aktie föll med över 50 procent när handeln återupptogs strax efter 15:00.

(Annonslänk)

Dela artikeln