Debatt
🕝 3 minuter
"SD går emot forskningen igen"
Publicerad 28 april 2023 17:39
Uppdaterad 28 april 2023 17:39
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Alexander Rosenberg, Moderaterna Södertälje

Joachim Hagström (SD) skriver att förslaget om att gå vidare med åtgärderna för att hantera PM10-problematiken vid Turinge- och Birkakorsen förefaller tondövt.

Det är dock inte förvånande att Sverigedemokraterna inte hör tonerna i förslaget, hållbarhet är varken något de profilerat eller bekantat sig med de senaste åren. Senast debatten om PM10 var igång i fullmäktige kallade deras talesperson i frågorna, Tommy Hansson (SD), klimatförändringar för ”tungomålstalande” och dåvarande gruppledare försvarade i sin tur Hansson med att Sverigedemokraterna ”inte har så stora tankar om alla partiklar och koldioxider”.

Men det är aldrig försent att skapa sig nya bekantskaper.

Att föreslå åtgärder, såsom införandet av dubbdäcksförbud i anslutning till Mälarbron är inget man drömmer om som kommunpolitiker, men läget är tyvärr så pass allvarligt att det är nödvändigt.

I Södertälje har luftkvaliteten uppmätts som en av landets sämsta och hotar nu drabba Södertälje med miljonviten från EU, förbud mot att genomföra bostadsplaner och inte minst våra medborgares hälsa. Sverigedemokraterna har med andra ord fel. Förslaget kan i bästa fall förhindra vitesbeloppet, stoppad tillväxt och den försämrade folkhälsan. Det vill säga, skapa förutsättningar för att förbättra invånarnas omgivning. Och i värsta fall kan förslaget utgöra ett irritationsmoment för befolkningen, vilket bör ställas i paritet med ovan nämnda orsaker.

Det är lustigt hur Sverigedemokraterna konstaterar att det måste bli ett slut på politikers höftande av förslag och dekret, samtidigt som de själva föreslår en långsiktig lösning som är allt annat än genomtänkt eller hållbar. Den dåliga luftkvaliteten i Södertälje är här och nu och åtgärderna har redan dröjt alldeles för länge. Att då, likt Sverigedemokraterna, föreslå en lösning som ska ske på lång sikt, som kräver renovering av fullt fungerande vägar och som dessutom kommer öka halterna av PM10 ytterligare är orimligt.

(Annonslänk)

I en rapport från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, framkommer det att betong genererar högre halter av PM10 än asfalt. Att byta ut asfalt mot betong kommer med andra ord inte att lösa problematiken med PM10 och den dåliga luftkvalitén.

I stället kommer Sverigedemokraternas förslag se till att hotet om vitesbeloppet från EU, stoppad tillväxt och ytterligare försämrad hälsa för våra invånare blir till verklighet. Är det verkligen något Sverigedemokraterna vill?

Ett dubbdäcksförbud i anslutning till problemområden är en av de enskilt effektivaste åtgärderna för att minska höga halter av PM10 och på så vis värna invånarnas hälsa.

Hagström har däremot rätt i två saker. För det första, beslutet i sig kommer inte rädda miljön ensamt. Det som ligger på bordet är en rad åtgärder som borde ha genomförts för lång tid sedan. De rapporter som kommunen tagit fram pekar på att ett dubbdäcksförbud i anslutning till problemområden är en av de enskilt effektivaste åtgärderna för att minska höga halter av PM10 och på så vis värna invånarnas hälsa.

För det andra, Hagström har alldeles rätt i att beslutet kommer få reell påverkan för människor här och nu. Det är också därför det är alldeles nödvändigt att vi genomföra detta. Påverkan ligger däremot i en bättre luftkvalitet och i förlängningen en bättre hälsa, ekonomi och miljö.

I stället för att bete sig som en miljöpolitisk Chronschough kanske Sverigedemokraterna kan försöka visa att Hanssons kommentarer om klimatet inte var hela partiets åsikter – men då kräver det att man tar problemet på allvar. Problemet som vi tillsynes tycks vara överens om – den dåliga luftkvalitén.

Kanske hörs tonerna något tydligare nu och förhoppningsvis kan Sverigedemokraterna skapa sig en ny bekantskap.

Alexander Rosenberg (M)

kommunalråd och tekniska nämndens ordförande

(Annonslänk)

Dela artikeln