🕝 1 minuter
Anställd på Scania trakasserad på grund av sin sexuella läggning
Publicerad 14 juli 2022 18:07
Uppdaterad 14 juli 2022 18:17

Foto: Alex Ataseven.

En anställd på Scania trakasseras av kollegor på grund av sin sexuella läggning. Trots att cheferna informerats har inga åtgärder gjorts.

Nu har DO, diskrimineringsombudsmannen, beslutat att utreda sextrakasserierna mot mannen och företagets hantering av uppgifterna.

Jag har flaggat detta under en sådan lång tid. Dessa individer förminskar mig och får mig att känna mig otrygg.”, skriver den utsatta personen till diskrimineringsombudsmannen.

I mitten på juni inkom en anmälan till DO efter att man upplevt sig diskriminerad, trakasserad och sexuellt trakasserad på sin arbetsplats.

Enligt uppgifter har trakasserierna pågått i ungefär 1,5 år och vid upprepande gånger har två kollegor yttrat sig om mannens sexuella läggning.

Anställd på Scania trakasseras av två kollegor (Bilden har inget med artikeln att göra.) Foto: Scania.

Trots att mannen försökt få stopp på trakasserierna genom att informera ansvariga chefer har åtgärderna från företaget varit undermåliga.

De två kollegorna som genomfört trakasserierna har efter möte med chef och facklig representant fått tillsägelse och åtgärden blev då; – ”Dra ett sträck över detta och börja om

Men trots tillsägelse har de två anställda på Scania fortsatt att trakassera sin kollega för dennes sexuella läggning.

Jag känner mig väldigt utsatt och i en obekvämn situation på min egna arbetsplats, att jag inte kan vara öppen och ärligt gentemot andra kollegor”, skriver han till DO.

Nu har diskrimineringsombudsmannen beslutat att utreda ärendet och kräver ett skriftligt svar från Scania senast den 25 augusti.

Dela artikeln