🕝 1 minuter
Scania utreds för diskriminering - Vidtog inte åtgärder vid kränkning
Publicerad 21 april 2022 02:00
Uppdaterad 21 april 2022 02:00

Foto: Scania.

En anställd på Scania känner sig trakasserad på grund av sin etnisk tillhörighet och sin religion.

Nu anmäler personen arbetsgivaren till Diskrimineringsombudsmannen, DO, som inleder en utredning mot Scania i Södertälje om kränkande behandling.

Enligt anmälaren har en kollega på arbetsplatsen uttryckt sig väldigt kränkande på grund av sin religion och utländska etnicitet. Personen har enligt anmälan försökt uppmana andra på arbetsplatsen att göra likaså.

”Detta har pågått i 10 månader och chefen säger bara att jag ska hålla mig borta från denna kollega.”, framgår det i anmälan till Diskrimineringsombudsmannen.

Under hösten 2021 togs situationen upp med teamleader och personalchefen som uppmanade till att ”arbeta professionellt” utan att gå vidare med andra åtgärder.

Men trakasserierna fortsatte och personen tog då upp ärendet med en högre chef som svarade med att Scania naturligtvis inte accepterar beteendet. Men några åtgärder utfördes inte denna gång heller.

Han uppmanades denna gång till att hålla sig borta från kollegan och inte prata med varandra. En minst sagt svårt uppgift då dessa två personer arbetar i ett team som kräver viss samarbete.

”Detta påverkar mig negativt.”, skriver personen i anmälan.

Nu kräver DO att Scania skriftligt lämnar svar om den inkomna anmälan senast den 29 april.

Dela artikeln