🕝 1 minuter
Scania rapporterar starkt resultat trots global osäkerhet
Publicerad 2 maj 2023 18:50
Uppdaterad 2 maj 2023 16:51

Bild: Alexander Isa

Scania redovisar starka resultat trots osäkerhet i den makroekonomiska och geopolitiska situationen. Trots pandemin var transportaktiviteten hög och efterfrågan stark.

– Vårt arbete med att stabilisera produktionssystemet har gett resultat och jag är stolt över att Scanias leveransvolymer ökat under första kvartalet. De högre volymerna och det förbättrade kapacitetsutnyttjandet i produktionen påverkade rörelseresultatet positivt, säger VD Christian Levin.

Företaget rapporterar hög transportaktivitet och efterfrågan, vilket ledde till en ökning av nettoomsättningen med 42% till SEK 45,8 miljarder. Rörelsemarginalen var 13,5%, en ökning från föregående år. Leveranserna av fordon ökade med 36% till 22 626, medan leveranserna av nollutsläppsfordon ökade med över 300%.

Efterfrågan på lastbilar är hög på Scanias viktigaste marknader, förutom i Latinamerika där den är påverkad av en försvagad ekonomi. Orderingången för Power Solutions ligger på rekordhöga nivåer, och serviceintäkterna ökade med 15% samt att efterfrågan på Scanias bussar återhämtar sig gradvis från pandemin.

– Trots fortsatt makroekonomisk och geopolitisk osäkerhet var transportaktiviteten fortsatt hög, liksom efterfrågan på våra produkter, säger Levin.

(Annonslänk)

Dela artikeln