🕝 1 minuter
Scania publicerar en rapport som ger en ökad insyn
Publicerad 26 mars 2023 17:59
Uppdaterad 26 mars 2023 17:59

Arkivbild: Alexander Isa.

Södertäljebaserade företaget Scania publicerar sin års- och hållbarhetsredovisning för föregående år. En rapport som bland annat ger en ökad insyn och transparens i deras hållbarhetsarbete.

 – Vi var först inom vår industri att sätta vetenskapligt baserade mål för att minska våra koldioxidutsläpp med siktet på vår egen verksamhet och på utsläppen från fordonen när de används ute hos våra kunder. Under 2022 tog vi ytterligare ett stort steg genom att vara först med att sätta mål för att reducera utsläppen även i vår leveranskedja, säger Scanias VD och koncernchef Christian Levin, i ett pressmeddelande.

Scanias års- och hållbarhetsredovisning för 2022 belyser företagets ansträngningar för att anpassa sig till det instabila makroekonomiska och geopolitiska läget, samtidigt som de fortsätter att driva på omställningen mot ett hållbart transportsystem. Redovisningen är företagets åttonde som betonar deras finansiella, sociala och miljömässiga prestationer.

(Annonslänk)

Rapport innehåller även nya avsnitt som rör ESG-området, Environmental, Social and Governance, vilket betyder att företaget nu kan ge ytterligare information om deras framtida arbete. En annan nyhet i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 är att Scania redovisar vilken verksamhet som är taxonomiförenlig. Detta är första gången som företaget har gjort det, vilket visar deras engagemang för att uppfylla taxonomin och främja hållbarhet inom branschen.

 – 2022 var ett år med stora ekonomiska och politiska oroligheter som ledde till  energikris, inflations- och räntetoppar. Trots det fortsatte våra kunders höga aktivitet och efterfrågan på Scanias produkter och tjänster. Våra medarbetare svarade på utmaningar med produktions- och leveransproblem på ett fantastiskt sätt och höll samtidigt ett tydligt fokus på vårt övergripande syfte, säger Levin.

Dela artikeln