Debatt
🕝 1 minuter
"Satsa på skolsamordnare för en bra skolgång"
Publicerad 1 maj 2023 06:00
Uppdaterad 1 maj 2024 15:16
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Arkivbild

Omhändertagna och placerade barns skolgång har alltför länge försummats. Statens institutionsstyrelses (SiS) egna kartläggningar visar att betyg och skolresultat för barn som har placerats på institution ligger väsentligt lägre än för andra barn.

En bra skolgång är grunden för en bra framtid och det bästa skyddet mot ett kriminellt liv. Därför har Stockholm anställt skolsamordnare för att stötta skolplacerade barn.

Skolsamordnarna kommer att:

  • Ha kontakt med barnets eller den unges tidigare skola när de omhändertas från föräldrarna, för att övergången till den nya skolan ska bli smidig.
  • Upprätta och följa upp barnets genomförandeplan med fokus på skolfrågorna. Ett stort fokus ska ligga på skolnärvaro och skolresultat.
  • Vara delaktig i framtagande av barnets vårdplan. Hålla kontakt med till exempel barn- och ungdomspsykiatrin eller öppenvården med anledning av ett eventuellt missbruk och liknande insatser.
  • Ansvara för att information från hälso- och sjukvården lämnas till såväl institutionen, som till sjukvården i den region där barnet eller den unge placeras men också till den nya skolan i den mån barnets eller den unges hälsa påverkar skolsituationen.
  • Kontinuerligt besöka barnet eller den unge under placeringstiden i skolan.

Liberalernas förslag till beslut:

Kommunfullmäktige
Uppdrar till socialnämnden att utreda förutsättningarna att inrätta skolsamordnare i Södertälje kommun.

Metin Hawsho,
gruppledare Liberalerna Södertälje

Metin Hawsho (L)

Dela artikeln