🕝 1 minuter
Saltå Kvarn bötfälls - Anställd förlorade fyra fingrar
Publicerad 12 maj 2023 19:05
Uppdaterad 12 maj 2023 19:05

Pressbild: Saltå Kvarn i Järna.

En anställd vid Saltå Kvarn AB skadades allvarligt när en müsliblandare gick igång oavsiktligt under rengöring. Företaget har nu ålagts att betala en företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott.

Olyckan inträffade den 1 juni 2021 vid Saltå Kvarns anläggning i Järna där en arbetstagare skulle rengöra en müsliblandare när maskinen oavsiktligt startade. Den anställde klämde armen och förlorade fyra fingrar samtidigt som han fick frakturer i armen. Arbetsmiljöåklagaren som utrett händelsen har funnit att flera brister i riskbedömningen av arbetsmomentet som bidrog till den allvarliga olyckan.

Enligt Strafföreläggandet har Saltå Kvarn AB inte gjort vad som skäligen kunnat krävas för att skydda anställda. Företrädaren för Saltå Kvarn AB som var ansvarig för arbetsmiljön har enligt åklagaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sitt ansvar enligt arbetsmiljölagen att förebygga ohälsa eller olycksfall.

Företaget har nu ålagts att betala en företagsbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott på grund av bristande säkerhet vid rengöring av maskinen.

”Händelsen hade med hög grad av sannolikhet inte inträffat om maskinen varit beskaffad på sådant vis att den endast gått att starta/återstarta genom en medveten manöver samt varit försedd med förseglingar som inte möjliggör automatisk återstart genom stängning av ett skydd.”, skriver åklagarmyndigheten i beslutet.

(Annonslänk)

Dela artikeln