🕝 1 minuter
Så vill kommunen förbättra dialogen med företagen
Publicerad 8 juni 2023 22:41
Uppdaterad 8 juni 2023 22:41

Arkivbild.

Södertälje kommun har tagit initiativ till att förbättra dialogen med företagen och företagsklimatet. Detta genom att införa utbildningen ”Motiverande Samtal”, (MI), för sina medarbetare.

– Det här hjälper oss att ta nästa steg när det gäller myndighetsutövning och därmed kunna ge en god service. Vi ska vara världsmästare på att hjälpa företag att göra rätt vilket utbildningen ger bästa förutsättningar för, menar Jonas Karlsson, näringslivschef i Södertälje kommun, i ett pressmeddelande.

75 medarbetare har nyligen slutfört utbildningen som fokuserar på att integrera företagarperspektivet i MI, vilket gör satsningen unik i kommunsverige. Metodiken är vanligt förekommande inom hälso- och sjukvård, kriminalvård, socialtjänst och skola men har inte tidigare tillämpats på detta sätt inom kommunen.

– MI ger oss verktyg att vara trygga och modiga i vår dialog med företag och därmed en bra service, säger Aydin Aho på näringslivsavdelningen som är projektledare för MI utbildningen.

Miljökontoret och socialkontoret har tidigare använt metoden med goda resultat. Genom att införa MI som samtalsmetod och förhållningssätt i dialogen med företagen, strävar kommunen efter att förbättra företagens upplevelse i kontakten med kommunen och därmed skapa ett bättre företagsklimat.

Utbildningen i MI riktar sig till medarbetare och chefer som arbetar med myndighetsutövning och företagskontakter. I första hand har utbildningen erbjudits till samhällsbyggnadskontoret, miljökontoret, socialkontoret, kontaktcenter och näringslivsavdelningen. Utbildningen omfattar tre heldagar och innehåller teori, övningar och grupparbeten. Ett uppskattat moment i utbildningen var ”näringslivskunskap” där deltagarna fick lära sig om näringslivet i Södertälje och reflektera kring ansvaret för att skapa ett bra företagsklimat.

(Annonslänk)

Dela artikeln