🕝 1 minuter
Så ska Södertälje kommun motverka korruption och mutor
Publicerad 2 maj 2022 02:00
Uppdaterad 2 maj 2022 02:00

Foto: Alex Ataseven.

Korruption, mutor, jäv och oegentligheter, det vill Södertälje kommun motverka genom att anta nya riktlinjer.

Målet är att alla kommunanställda och politiker ska ha kunskap om, kunna identifiera och upptäcka korruption, samt veta hur man går tillväga när man misstänker oegentligheter på sin arbetsplats.

– Vi behöver alla kunskap om händelser som är uppenbara risker för korruption, och för situationer som kan bilda gråzoner mellan rätt och fel, säger Stefan Hollmark, stadsdirektör i Södertälje kommun i ett pressmeddelande.

För att motverka grov organiserad brottslighet i Södertälje kommunkoncern vill kommunen, genom riktlinjerna, visa sitt ställningstagande samt ge vägledning i olika situationer och hur överträdelser ska hanteras.

Alla anställa i kommunkoncernen ska utbildas i ritlinjerna som är ytterligare ett steg i kommunens arbete med Pax, som är ett samarbete mellan Södertälje kommun och polis för ökad trygghet och social hållbarhet. 

– En förutsättning för att lyckas med arbetet mot korruption är att alla medarbetare i kommunkoncernen tar ansvar och följer uppsatta rutiner och riktlinjer, säger Stefan Hollmark.

Dela artikeln