🕝 1 minuter
Så många har skadats allvarligt i inomhusbränder
Publicerad 28 december 2022 14:55
Uppdaterad 28 december 2022 14:55

Räddningstjänsten. Pressbild.

Under juletider ökar användningen av levande ljus. En mysig faktor, men som även har en mörk baksida: ökad brandrisk. Men enligt statistik från Socialstyrelsen har antalet skador för allvarliga inomhusbränder minskat de senaste 20 åren.

2002 sjukhusvårdades 257 och 94 personer dog efter okontrollerade inomhusbränder. 2020 var motsvarande siffror 102 respektive 39 personer.

 – Tar vi dessutom hänsyn till att befolkningen har ökat blir det tydligt att risken att omkomma i brand har minskat över tid, men hur stor del av detta som kan hänföras till bättre brandskydd och vad som beror på annat är svårt att uttala sig om, säger Anders Jonsson, handläggare på MSB, till Nyhetsbyrån Siren.

I Stockholms län, dit Södertälje tillhör, vårdades 40 personer för inomhusbränder 2002. År 2020 minskade siffran till 14 personer.

Brandvarnare en av de stora anledningarna till en sjunkande siffra.

– Det har gjorts studier som visar en minskning sedan 1950-talet av bränder där människor omkommer och där flera hypoteser lyfts såsom förändrad barnomsorg, brandvarnare och förbättrad sjukvård, berättar Anders Jonsson.

Dela artikeln