🕝 2 minuter
Så ligger Södertäljes kanalombyggnation till
Publicerad 23 december 2022 13:02
Uppdaterad 23 december 2022 13:02

Foto: Bild/Illustration: Sweco

Hösten 2016 började Sjöfartsverket att bygga om Södertälje sluss och kanal; uppdraget har sedan dess förts över till Trafikverket. Ytterligare har klaffbron nått sin tekniska livslängd och behöver därför bytas ut. Trafikverkets arbete påbörjades i januari 2022 med kanalombyggnationen och det fullständiga arbetet beräknas vara klart 2026.

Den 17 november 2022 skrev Trafikverket i ett pressmeddelande att deras spontningsarbete har nått Fågelviksgränd och gästhamnen. Det här utgjorde att nästan hälften av alla spont- och grundläggningsarbeten var klara.

– Arbetena fortlöper och vi har god framdrift. I nuläget är nästan hälften av alla spont- och grundläggningsarbeten utförda, säger projektledare Tobias Kednert.

En spont är en stödvägg som borras eller vibreras ned i marken, för att hindra att jordmassor rasar ut i kanalen. För att kunna göra arbetet på ett säkert sätt krävs spontningarna. Oljudet som kommer från kanalombyggnationen kommer i stor mån från spontningsarbetet.

Så ska slussen se ut när den står klart. Bild/Illustration: Sweco

Arbetet har fortsatt vidare och i början av december påbörjades rivningen av kajen intill Södertälje slussen. En del av arbetet handlar om att bygga ut slussen för att bygga en längre och bredare slusskammare.

– Rivningen av betongdäcket är ett viktigt första steg i utbyggnaden av slussen som kommer att bli fem meter bredare, säger Kednert i ett tidigare uttalande.

Efter årsskiftet påbörjas betong- och markarbetet, samt att då kommer vissa områden vara färdigställda.

Arbetet är indelat i tre områden; norr och söder om slussen, samt runt om slussen. Under första halvåret av 2023 kommer arbetet norr om slussen att påbörja med betong- och markarbetet, samt arbetet med spont. Söder om slussen fortsätter spontsarbetet.

Runt slussområdet fortsätter spontarbetet för att kunna påbörja betongarbetet för grundläggningen för den nya klaffbron. Arbetet med spontar fortsätter vidare i området runt slussen. Kullen i mitten på Slussholmen kommer dessutom att schaktas ned för att marknivån ska vara i höjd med den intilliggande nivån.

Text: Gustav Pettersson.

Dela artikeln