🕝 1 minuter
Så kan nya slussområdet se ut när allt färdigställts
Publicerad 26 april 2022 02:00
Uppdaterad 26 april 2022 02:00

Bild/Illustration: Sweco.

I Södertälje har vi Nordens största sluss för fartyg och här binder kanalen samman både Mälaren och Östersjön.

Kanalen förnyas och förbättras i en del av Mälarprojektet, samtidigt som området får ett ansiktslyft.

Arbete med kanalen påbörjades 2016 och var planerad att stå klart 2019, men så blev det inte. Istället stod projektet stilla fram till 2022.

Nu har arbetet tagit fart igen efter att Trafikverket, som projekterat och planerat under hela 2021, tagit över projektet från Sjöfartsverket.

Bild/Illustration: Sweco.

Projektet väntas stå helt klart 2025 och nu har Trafikverket, tillsammans med Sweco, tagit fram en illustration på hur slussen och det nya området kan se ut när det är färdigställt.

Vid kanalens östra sida planeras en utsiktsplats och läktare som sätts mot slänten för att njuta av en fin utsikt när stora fartyg passerar kanalen.

Bild/Illustration: Södertälje kommun.

Kullen, som den en gång populära restaurangen Hamnmagasinet befann sig på, kapas och jämnas ner för en klarare bild över Slussholmen.

Nedanför Hasiors vid hästar planeras en stor kajyta i direkt anslutning till vattnet och även en boulebana.

Trafikverkets målsättning är projektet ska vara helt klart under 2025.

Bild/Illustration: Sweco.
Dela artikeln