🕝 1 minuter
Risk för ohälsa bland personal på Södertälje sjukhus
Publicerad 13 december 2023 06:00
Uppdaterad 12 december 2023 23:23

Foto: Alexander Isa

Arbetsmiljöverket har efter nyligen genomförda inspektioner beslutat att utfärda vitesförelägganden på 100 000 kronor var till både akutmottagningen och förlossningsavdelningen vid Södertälje sjukhus. Det rapporterar SVT.

Myndigheten bedömer att arbetsbelastningen är så hög att den riskerar att leda till ohälsa hos personalen.

I sitt beslut följande inspektion skriver Arbetsmiljöverket att sjukhuset inte tydligt kunnat identifiera riskerna med den höga arbetsbelastningen. Sjukhuset å sin sida menar dock att man vidtagit åtgärder, bland annat genom årliga arbetsmiljöronder och handlingsplaner. Det räcker dock inte enligt Arbetsmiljöverket.

– Arbetet går enligt plan. Vi ser ingen anledning varför vi inte skulle vara klara i tid, säger Inger Nerell, HR-direktör på Södertälje sjukhus, till SVT.

För att undvika vitet på 100 000 kronor måste problemen åtgärdas senast den 26 januari 2024.

Skribent: Lucas

Dela artikeln