🕝 1 minuter
Riksdagsledamot vill tvångsvaccinera barn - JO-anmäls av sju personer
Publicerad 16 januari 2022 01:00
Uppdaterad 16 januari 2022 01:00

Bild/Foto: Pixabay / Regeringen.

Riksdagsledamot Erik Ottoson (M) har lagt in en ny motion i Riksdagen om ”Obligatorisk vaccinering av barn”. Förslaget har väckt starka reaktioner och nu väljer sju personer att anmäla Ottoson till Justitieombudsmannen

Förslaget har tagits upp vid tidigare tillfällen i Riksdagen men fått avslag. I oktober 2021 lämnade moderaten Erik Ottoson en ny motion i ett nytt försök om att få igenom förslaget.

Han riktar blickarna mot länder såsom Tyskland, Frankrike och Italien där det allmänna vaccinationsprogrammet anses vara avgörande för folkhälsan och den enskildes hälsa. Vidare anser han att Sverige är ett land som har legat i framkant, men att delar av detta hotas av bland annat ”organiserad desinformation”.

”Regeringen bör därför inleda ett arbete för att inför riksdagen presentera lagstiftning i syfte att göra det allmänna vaccinationsprogrammet för barn obligatoriskt. Regeringen bör även se över vilka sanktioner som bör införas mot föräldrar som vägrar låta sina barn vaccineras.”, skriver riksdagsledamoten Erik Ottoson i motionen.

Flera anmälare har reagerat kraftigt mot förslaget som anser att förslaget innebär ett övergrepp både på föräldrar och barn samt bryter mot barnkonventionen.

Det här är det ett mänskligt experiment med människor som försökskaniner. Jag protesterar högljutt att vi ska använda våra barn i det här dessutom med tvång!” skriver en person i sin anmälan till JO.

Varken regeringen eller riksdagen står under JO:s tillsyn. Det betyder alltså att anmälningarna inte kommer att utredas av Justitieombudsmannen (JO).

Om motionen får gehör i riksdagen återstår att se.

Dela artikeln