🕝 1 minuter
Riksbanken sänker styrräntan - första gången på åtta år
Publicerad 8 maj 2024 14:37
Uppdaterad 19 maj 2024 17:55

Foto: Pexels

Efter flera år av räntehöjningar meddelar Riksbanken en sänkning av styrräntan med 0,25 procentenheter till 3,75 procent, vilket markerar den första sänkningen sedan åtta år tillbaka.

Detta steg signalerar starten på en möjlig serie av räntesänkningar, med ytterligare två förväntade under andra halvåret, förutsatt att inflationsutsikterna förblir stabila.

Den aktuella räntesänkningen kommer i en tid då inflationen, exklusive energipriser, visat på en nedgång till 2,9 procent i mars, vilket är under Riksbankens tidigare prognos. Denna trend och avtagande utbudsstörningar har gjort det möjligt för Riksbanken att överväga ytterligare lättnader i penningpolitiken, trots en fortsatt osäker global ekonomisk miljö som påverkas av den starka amerikanska ekonomin och geopolitisk osäkerhet.

Riksbanken understryker dock att framtida penningpolitiska beslut kommer att präglas av försiktighet med tanke på de potentiella riskerna för ökad inflation, kopplade till externa ekonomiska faktorer och kronans växelkurs. Protokollet från det penningpolitiska mötet där räntebeslutet fattades kommer att offentliggöras den 15 maj, samma dag som räntan justeras.

(Annonslänk)

Dela artikeln