🕝 1 minuter
Riksbanken öppnar för flera räntesänkningar i år
Publicerad 27 juni 2024 13:00
Uppdaterad 27 juni 2024 13:31
Erik Thedéen, riksbankschef. Foto: Johanna Hanno

Riksbanken meddelar att styrräntan förblir oförändrad på 3,75 procent. Samtidigt öppnar de för två eller tre räntesänkningar under andra halvåret i år.

Inflationen närmar sig Riksbankens mål på 2 procent och ekonomin visar tecken på svaghet. Därför har direktionen beslutat att hålla styrräntan oförändrad på 3,75 procent. Om de nuvarande inflationsutsikterna håller i sig, kan styrräntan komma att sänkas två eller tre gånger under årets andra halvår.

Sedan slutet av förra året har inflationen, exklusive energipriser, sjunkit till 3 procent, vilket är lägre än Riksbankens tidigare prognoser. Även om det senaste inflationsutfallet var något högre än förväntat, ser inflationsutvecklingen gynnsam ut. Detta understryker behovet av att anpassa penningpolitiken gradvi

Den svaga konjunkturen och en något starkare krona har lett till en nedjustering av styrränteprognosen. Förutsättningarna för att inflationsmålet nås även på längre sikt är goda, med stabila inflationsförväntningar och måttliga löneökningar.

Trots detta finns det osäkerheter kring inflations- och konjunkturutsikterna. Faktorer som global inflation, geopolitiska spänningar, kronans växelkurs och återhämtningen i svensk ekonomi kan påverka styrräntan både uppåt och nedåt. Riksbanken betonar därför behovet av en gradvis anpassning av penningpolitiken för att möta dessa utmaningar.

Dela artikeln