Debatt
🕝 2 minuter
"Revisorerna pekar på problem med otillåten upphanding"
Publicerad 17 november 2022 08:50
Uppdaterad 17 november 2022 00:10
Detta är en argumenterande text. Åsikterna i artikeln är skribentens egna.

Debattören Lukas Kerimo (M). Pressbild.

I augusti skrev jag om Tekniska nämndens klandervärda hantering av avtal. Jag och mina kollegor i Moderaterna konstaterade en hel del oreda inom samhällsbyggnadskontoret där avtalstroheten låg på lite över 80 %.

Det är alldeles för lågt och berör stora summor.

Under åren 2020 och 2021 har kontoret upphandlat varor och tjänster utanför avtal till ett värde på över 85 miljoner kronor!

Ansvarsfördelningen är otydlig. Nämnden och Telge Inköp hänvisar till varandra och det finns oklarheter om vem som äger och förvaltar avtalen. I det här läget är det tacksamt att revisorerna klargör att det är nämnden som är ytterst ansvarig och behöver ta tillbaka kontrollen över avtalens förvaltning.

”Brister gällande rutiner för attestering, kommunikation och framför allt kunskapsnivå”

Revisorerna har förklarat att avtalstroheten är lägre än riktvärdet och att det också brister gällande rutiner för attestering, kommunikation och framför allt kunskapsnivå. Detta är något som borde uppdagats längesen och frågan måste ställas, varför agerade man inte för flera år sedan?

Rapporten vi har fått visar tydligt att nämndsordförande inte bemöter kritiken. Ifall det beror på okunskap eller oförmåga låter jag vara osagt, men nu ska tydligen en omorganisation ha skett. Tanken är att det ska tydliggöra ansvarsområden, men här lyfter revisorerna att en omorganisation har goda förutsättningar i teorin men mindre i praktiken.

Vad som dock kan vara positivt är nämndens planer på att tillsätta en verksamhetscontroller.

”En kommun vars politiska majoritet säger sig ta korruption på allvar men som år efter år blundar för de laglösa upphandlingarna som sker i Stadshuset”

Tekniska nämnden har ett stort ansvar i Södertälje; en kommun vars politiska majoritet säger sig ta korruption på allvar men som år efter år blundar för de laglösa upphandlingarna som sker i Stadshuset! Hur många skattemiljoner har de inte berövat ärliga företag som väntar in de LOU-upphandlingar (lagen om offentlig upphandling) som aldrig sker? Alla företag ska givetvis ha chansen att konkurrera och lika villkor måste råda för att eliminera risker för korruption och nepotism.

Vem bär ansvaret för godkännandet av dessa avtal och vad är det man handlat in, det kommer medborgarna troligtvis aldrig att få svar på. Förvaltningen förklarade i nämnden att mängden fakturor och tillgänglig information gör det näst in till omöjligt.

Jag konstaterar att sent ska syndaren vakna, eller ska vi tala i plural då det finns en politisk majoritet. Kanske sker det nu efter fyra år som nämndordförande? Det lär dock behövas av vi andra fortsatt vakar över dessa upphandlingsfrågor.

Skattemedel måste vårdas på bättre sätt, så enkelt är det.

Lukas Kerimo (M), Ersättare tekniska nämnden

Dela artikeln