🕝 2 minuter
Regionen stoppar 50 miljoner i felaktiga utbetalningar
Publicerad 29 april 2023 16:32
Uppdaterad 29 april 2023 16:32

Foto: Pexels

Region Stockholm har infört en övergripande funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott inom hälso- och sjukvården. Funktionen har redan lett till misstänkta brott för 100 miljoner kronor och stoppade felaktiga utbetalningar för över 50 miljoner kronor per år.

Region Stockholm har sedan tidigare arbetat med att upptäcka oegentligheter inom hälso- och sjukvården genom granskningar. Men med den nya funktionen mot oegentligheter och välfärdsbrott som inrättades i augusti 2022, intensifieras arbetet ytterligare.

Funktionen har redan haft betydande effekt på brottsbekämpningen. Under årets första månader har lika många brottsanmälningar upprättats som tidigare gjorts under ett helt år.

– Den absoluta majoriteten av vårdgivarna i Stockholm gör varje dag ett fantastiskt jobb för att leverera en god och säker vård till stockholmarna. Men det finns oseriösa aktörer som utnyttjar offentliga medel för egen vinning, och priset för brotten får patienterna betala i form av kvalitetsbrister och sämre vård, säger Linnea Graaf, processledare fördjupade uppföljningar och samordnare mot välfärdsbrott i pressmeddelande.

(Annonslänk)

Genom att upptäcka och stoppa felaktiga utbetalningar har regionen kunnat förhindra brottslig verksamhet som kostat samhället över 50 miljoner kronor per år. Totalt har regionen polisanmält misstänkt välfärdsbrottslighet för över 100 miljoner kronor. Regionens nya funktion mot oegentligheter och välfärdsbrott är ett viktigt steg i att säkerställa en effektiv hantering av offentliga medel inom hälso- och sjukvården.

– På längre sikt ska arbetet leda till att vi blir ännu bättre på att förebygga att pengar betalas ut felaktigt. En viktig del i det är ett utökat samarbete med andra myndigheter, säger Linnea Graaf.

Funktionen ska stärka regionens förmåga att förebygga, upptäcka och stoppa välfärdsbrott, bland annat genom att: 

  • Initiera och genomföra egna granskningar utifrån inkomna signaler och misstänkta oegentligheter. Bistå internt med expertis för att undvika att oseriösa aktörer släpps in i systemet, både vad gäller enskilda ärenden och på strukturell nivå. 
  • Samverka med andra myndigheter (Polisen, IVO, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket med flera).  
  • Bygga upp effektiva analysmetoder och stärka förmågan att identifiera och anmäla misstänkta brott. 
  • Säkra arbetssätt och lärdomar för att bygga in kunskapen i ordinarie processer.  

Fakta: Region Stockholm.

Dela artikeln