🕝 1 minuter
Regeringen förnyar förtroendet för Boel Godner
Publicerad 25 mars 2024 06:00
Uppdaterad 24 mars 2024 23:18

Kommunstyrelsens ordförande, Boel Godner (S)
Foto: Shamash Oyal

Boel Godner kvarstår i styrelsen för Arbetsförmedlingen efter att regeringen åter bekräftat sitt förtroende för henne.

Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande, utsågs ursprungligen till ledamot i Arbetsförmedlingens styrelse med start den 1 april 2021. Hennes förordnande, som löpte ut den 24 mars 2024, har nu fått en förlängning av regeringen. Redan den 21 mars meddelade regeringen att Godner fortsätter att inneha förtroendet som styrelseledamot.

I beslutet fastställer regeringen att kommunstyrelsens ordförande Boel Godner förordnas att verka som styrelseledamot i Arbetsförmedlingen för ytterligare en mandatperiod, från och med den 1 april 2024 till och med den 31 mars 2027.

– Jag är hedrad över att ha ett så viktigt och intressant uppdrag. Jag har suttit med i Arbetsförmedlingens styrelse i tre år nu och är glad över att ha fått förnyat förtroende, säger Boel Godner(S), till Telgenytt

Detta beslut markerar en fortsättning på Godners arbete och engagemang inom myndigheten, vilket understryker regeringens tillit till hennes bidrag till styrelsens arbete och Arbetsförmedlingens utveckling.

(Annonslänk)

Dela artikeln