🕝 1 minuter
Regeringen föreslår att höja CSN räntan med 900 procent - Fackförbund varnar för en negativ samhällsutveckling
Publicerad 3 november 2021 01:00
Uppdaterad 3 november 2021 01:00

Foto: Creative Commons.


Förslaget från regeringen innebär att CSN- räntan ska höjas från 0.05 procent till 0.5 procent. Förslaget har lagts fram som en ekonomisk lösning till det som kallas för omställningsstödet. Fackförbundet Akavia menar att lösningen som förslaget ger kommer leda till en försämrad samhällsutveckling. 

Omställningsstödet är ett förslag som ska underlätta för yrkesverksamma människor att ställa om och skaffa akademiska meriter utifrån sin arbetslivserfarenhet, eller i ett helt nytt val av studier. Stödet ska vara tillgängligt för de med minst åtta års heltidsarbete de senaste fjorton åren. Enligt CSN:s hemsida kommer stödet att täcka upp till 80% av lönen man haft.

Fackförbundet Akavia är positiva till själva idén om att stärka omställningsstödet, men att det skulle finansieras av studenter är en oönskad utveckling, menar Amanda Beckman, vice ordförande i Akavias studerandesektion. 

– Förslaget riskerar att i förlängningen öppna för att studenter ska stå för notan även för framtida statliga arbetsmarknadsreformer. Vi motsätter oss en sådan utveckling, säger Beckman. 

Akavias ordförande, Marcus Karlén, utvecklar Akavias ståndpunkt i frågan gällande den dubbelsidiga betydelsen av att studenter ska finansiera statliga stöd. 

– Omställningsstudiestödet är bra, det är viktigt för allas möjlighet till ett livslångt lärande. Men förslagets finansieringsmodell motverkar dock själva målsättningen, nämligen att göra det möjligt för fler att studera och välja den akademiska vägen.

Om räntan höjs och studenter avskräcks kommer utvecklingen bli att utbildningen är något som är reserverat för de som föds in i välbärgade familjer, något som inte får ske igen, säger Amanda Beckman i frågan om politiken får använda CSN- räntan till annat än administrativa kostnader. 

– Trösklarna till högre utbildning får inte höjas – högre utbildning får aldrig återgå till att bli det privilegium det en gång var.

Dela artikeln