🕝 1 minuter
Rattsurfandet fortfarande vanligt trots förbud
Publicerad 27 januari 2023 06:00
Uppdaterad 26 januari 2023 23:10

Foto: Pexels

Trots ett förbud mot mobilanvändning under körning förekommer rattsurfning i stor utsträckning. För att bland annat minska olyckor i trafiken efterlyser Riksförbundet M Sveriges lokalklubbar kraftiga åtgärder.

Det var i fjol som Riksförbundet utförde en undersökning som omfattade 18 000 fordonsobservationer på ett 15-tal orter i hela landet. Resultatet visade att 5 procent av trafikanterna rattsurfar – trots ett förbud som infördes 2018.

– Det är allvarligt att rattsurfandet fortfarande är så utbrett. Var 20:e trafikant höll i och använde telefonen i vår mätning, men det faktum att vi bara har observerat fordonen under en kort sekvens av färden ger vid handen att rattsurfandet är betydligt mer utbrett än så. Detta måste förändras. Att inte rattsurfa måste bli lika självklart som att använda bilbälte vid färd, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på Riksförbundet M Sverige.

Bilister rattsurfade i 4,5 procent av fallen, medan 15 procent av lastbilschaufförerna gjorde det. Enligt Riksförbundet är mobilanvändning en faktor i 30 procent av alla trafikolyckor och efterlyser uppföljning och åtgärder för att minska problem.

– Den som rattsurfar har sämre överblick och längre reaktionstid. Det räcker med att titta bort i två sekunder i 40 km/h för att hinna köra 22 meter utan kontroll. Risken att råka ut för en olycka ökar med 23 gånger för den som sms:ar och samtidigt framför ett fordon.

– Vi behöver hjälpas åt att påminna varandra. Inte minst måste uppföljningen av lagen öka, säger Tony Gunnarsson.

Dela artikeln