🕝 1 minuter
Positiv trend - Ökad andel elever når behörighet
Publicerad 27 juni 2023 06:00
Uppdaterad 27 juni 2023 00:08

Foto: Alexander Isa

Resultaten för behörighet till gymnasiet för elever i årskurs 9 i Södertälje kommun har offentliggjorts och visar en positiv trend. Enligt rapporter från Södertälje kommun uppnår en stor majoritet av eleverna behörighet till gymnasiet.

Hela 85 procent av eleverna i de kommunala skolorna uppnår behörighet till gymnasiet, vilket är en ökning med 3,8 procentenheter jämfört med föregående år. För närvarande tyder det på att meritvärdet kommer att ligga på cirka 222 poäng, vilket skulle vara det högsta meritvärdet som någonsin har uppnåtts.

– Jag är oerhört stolt över det arbete som har gjorts under lång tid i våra grundskolor. Lärarna har under ett utmanande år klarat av att fokusera på undervisningen och gett våra elever både stöd och utmaning i lärandet, säger Jenny Stanser, verksamhetschef för Södertäljes grundskolor.

Enligt verksamhetschefen har rektorerna haft en betydande roll genom att de stärkt det undervisningsnära ledarskapet, som i sin tur påverkat undervisningen positivt.

Analyser av resultaten på individ- och skolnivå samt inkluderingen av niondeklassarnas meritvärden kommer att presenteras vid höstterminen, då en utförlig rapport också kommer att överlämnas till utbildningsnämnden.

– Vi kan se att årets betyg stämmer bättre överens med de nationella provens resultat än föregående år. Det gör att jag känner att vi kan lita på att betygen håller och att vi kommer att skicka våra elever till gymnasiet med goda kunskaper i bagaget, säger Stanser.

Fakta: Grundläggande gymnasiebehörighet kräver att man har minst betyget E i samtliga kärnämnen och ytterligare fem ämnen. Meritvärdet är summan av de 16 eller 17 bästa betygen från högstadiet, omvandlade till poäng. Detta värde ger en indikation på ens ansökningsstatus till olika gymnasieskolor. Det högsta meritvärdet är 340 poäng, vilket motsvarar betyget A i alla ämnen.

(Annonslänk)

Dela artikeln