Södertälje kommun
🕝 1 minuter
Positiv ökning i Södertälje - Nykvarn fortfarande i topp
Publicerad 14 oktober 2023 07:30
Uppdaterad 14 oktober 2023 03:13

Foto: Alexander Isa

Förra året såg vi en positiv ökning av andelen elever som gick ut grundskolan i Södertälje kommun med behörighet till gymnasiets yrkesprogram. Men ny statistik visar på stora regionala ojämlikheter.

Andelen elever som avslutade grundskolan med behörighet till gymnasiets yrkesprogram ökade förra året i Södertälje kommun med en förbättring på 5 procentenheter jämfört med året innan. Totalt var 82,3 procent behöriga till gymnasiet, enligt Skolverkets senaste statistik.

Nykvarn tappade 0,7 procent, men toppar fortfarande med 95,6 procents elevbehörighet.

Trots detta finns det betydande regionala skillnader i hela landet, med över 70 skolor där mer än en tredjedel av eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet, och ett tiotal skolor där inte ens hälften gör det, särskilt i större städer.

– Alla elever ska ha samma chans att lyckas, oavsett var de bor. I dag ser vi hur svensk skola slits isär och det är totalt oacceptabelt, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

I Stockholms län varierar resultaten, med över 95 procent gymnasiebehöriga elever i Danderyd och Nykvarn, medan siffran sjönk till 80 procent i Norrtälje. Nationellt sett låg gymnasiebehörigheten på 85 procent förra läsåret, vilket är liknande nivå som tidigare. Södertäljes elever överträffar dock rikssnittet. För att bli behörig att söka till yrkesprogram måste eleverna få godkända betyg i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik, samt i ytterligare fem ämnen, totalt åtta ämnen.

– För att elever ska kunna lyckas krävs lärare med rätt behörighet och särskilt stöd till de som behöver det. Det bästa receptet för att öka gymnasiebehörigheten i sin kommun är att satsa på en god arbetsmiljö för att kunna behålla och attrahera lärare och att se till att de nödvändiga resurserna finns på plats, säger Åsa Fahlén.

Dela artikeln