🕝 2 minuter
Portvaktsprojekt gör succé i Hovsjö - ”Lyckats vända en negativ spiral”
Publicerad 8 december 2021 01:00
Uppdaterad 8 december 2021 01:00

Kahnim Mardo arbetar som portvakt på Telge Bostäder. Fotograf: Cheyenne Olander.

Telge Bostäder har lyckats vända en negativ spiral av otrygghet genom att låta långtidsarbetslösa arbeta som portvakter i sina egna lägenhetshus.

Många har lyckats gå vidare till en fast anställning och nu ska portvakterna erbjudas kompetensintyg.

År 2014 startade Telge Bostäder tillsammans med Telge Hovsjö ett arbetsmarknadsprojekt med portvakter i Hovsjös lägenhetshus. Åren dessförinnan hade Hovsjö sett en trend av ökande otrygghet. Genom att anställa långtidsarbetslösa hyresgäster som portvakter ville man att dels öka tryggheten i stadsdelen genom ökad vuxennärvaro, och dels ge långtidsarbetslösa en väg in på arbetsmarknaden. 

I arbetet har portvakterna, många med bristande svenskkunskaper, fått öva sig på att både förstå mer av språket och på att kommunicera tydligare på svenska. Enligt Pontus Werlinder, VD på Telge Bostäder, är språket en nyckel till att få nya jobb senare i livet. Genom att jobba med språkutveckling ökar också portvakternas chanser till att få en fast anställning senare i livet.

– Språket på arbetet är jätteviktigt. Ibland pratar vi om privata saker på svenska också. Det är viktigt att blanda “jobbspråk” med vardagligt språk för språkinlärningen, säger Marlin Kourie, teamledare för portvakterna hos Telge Bostäder, till Sobona. 

Gülseren Büyükbalik, chef för social hållbarhet på Telge Bostäder ser projektet som ett lyckande. Av de 46 hyresgästerna som deltagit i portvaktsprojektet sedan 2014 har 29 gått vidare med en fast anställning hos en annan arbetsgivare. De boende i lägenheterna känner sig tryggare idag än för 7 år sedan. Det är inte bara ekonomiska fördelar som kommer med att långtidsarbetslösa får fast anställning.

– Vi ser hur hela familjer lyfts upp och blir gladare av att dessa människor får komma igång med ett arbete, berättar Gülseren Büyükbalik för SVT.

För att fortsätta utveckla arbetet ska nu valideringsprocesser sättas in. Att validera portvakternas kunskaper innebär att en utbildad bedömare tittar på hur väl portvakterna utför sina arbetsuppgifter. Om de godkänns så erbjuds de ett kompetensintyg som är hjälpsamt om de ska söka nya jobb inom fastighetsskötsel. 

Portvaktsprojektet har på grund av sin framgång under åren expanderats och finns nu även i Lina hage, Fornbacken och Brunnsäng. 

Text: Albert Greek.

Dela artikeln