🕝 2 minuter
Populära projektet Street Moves kommer till Södertälje
Publicerad 15 april 2023 12:33
Uppdaterad 15 april 2023 12:33

Till sommaren flyttar projektet Street Moves in på Badhusgatan. Foto: Södertälje kommun.

Det populära projektet Street Moves som startade 2020 i Stockholm sprider sig som en löpeld genom landet. Nu har turen kommit till Södertälje och Badhusgatans.

– Projektet är en fin och rolig möjlighet för oss att utveckla ett gaturum i staden men också våra egna processer kring hur vi arbetar med förändring och utveckling av det offentliga rummet i Södertälje, säger Andreas Pålsson, Stadsarkitekt i Södertälje, på kommunen hemsida.

”Street Moves” är ett initiativ från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova, som syftar till att främja omvandlingen av Sveriges gator. Från att vara bilcentrerade till att skapa plats för exemplevis utegym, social samvaro eller andra funktioner som ger liv till gatan helt kostnadsfritt.

I projektet Street Moves samarbetar Vinnova med andra organisationer, företag och experter för att utveckla nya lösningar och verktyg som kan hjälpa kommuner och städer att utveckla sina gaturum på ett mer hållbart och livskraftigt sätt. Detta kan innefatta allt från att förbättra gång- och cykelinfrastrukturen till att skapa gröna parker och trivsamma offentliga platser.

Skiss på hur en gata hade kunnat se ut om biltrafiken inte stod i centrum. Skiss: Utopia Arkitekter

Badhusgatan i Södertälje är den gata som ska utvecklas i samverkan mellan ArkDes och Södertälje kommun tillsammans med designteamen Liljewall arkitekter och Växtvärket. Processen inleddes vintern 2023 och under sommaren och hösten kommer delar av Badhusgatan möbleras om för att sedan utvärderas.

– Det känns både roligt och viktigt att vi äntligen är igång i Södertälje, en kommun med tydliga hållbarhetsmål och ett driv i att hitta nya arbetssätt för att möta framtidens utmaningar. Det känns extra spännande att koppla på två designteam, med sina unika kompetenser i processen, säger Olle Lundin, projektledare för Street Moves på ArkDes.

Genom workshops och dialoger med medborgare och närliggande aktörer kommer man bygga en designprocess som är byggd på delaktighet och dialog. Genom denna process kommer man att utforma Street Moves-moduler som är anpassade för platsens specifika behov.

Dela artikeln