🕝 1 minuter
Polisutredare fuskade på kurs - Får löneavdrag
Publicerad 29 december 2022 19:03
Uppdaterad 29 december 2022 19:03

Arkivbild.

En civil polisutredare i Södertälje anmäldes för fusk i en kompetenshöjande kurs. Efter beslut från Polismyndighetens personalansvarsnämnden får polisutredaren löneavdrag för det inträffade.

Det var den 20 maj 2022 som polisutredaren vid introduktionsutbildning till att vara barnförhörsledare, anordnad av Polismyndigheten, kopierade kollegans svar, gjorde små justeringar, och lämnat in dessa som sina egna.

I ett arbetsrättsligt samtal medgav han det han beskylldes för, men pekade på att det berodde på en hög belastning och stress.

”Att fuska i ett av arbetsgivaren anordnat kunskapsprov innebär ett allvarligt åsidosättande av den lojalitet mot arbetsgivaren som följer av anställningen. Om fusket inte hade uppdagats hade du också fått svåra arbetsuppgifter som kräver särskild utbildning utan att du hade haft den nödvändiga kunskapen.”, skriver Polisens personalansvarsnämnd.

Enligt ansvarsnämnden hade agerandet kunnat påverka både utredningarnas rohusthet och enskildas rättssäkerhet och därmed medföra negativa konsekvenser.

Påföljden av fusket, som inträffade den 20 maj, blir ett löneavdrag med 25 procent av daglönen i fem dagar.

Dela artikeln