🕝 1 minuter
Pilotprojekt med tillfälliga farthinder testas i sommar
Publicerad 22 mars 2024 09:30
Uppdaterad 22 mars 2024 01:23

Foto: Creative Commons

Tycker du att det körs för snabbt där du bor? Då kanske du vill medverka i kommunens nya pilotprojekt som undersöker effekten av tillfälliga farthinder.

Mellan den 1 maj och 1 oktober kommer ett pilotprojekt att genomföras i kommunen för att undersöka effekten av tillfälliga farthinder. Projektet syftar till att öka tryggheten på gatorna och kommer att innefatta två olika typer av farthinder: gummigupp och blomlådor. Totalt fyra gator, varav två med gummigupp och två med blomlådor, kommer att delta i studien.

(Annonslänk)

För att vara med i projektet måste gatorna uppfylla vissa kriterier, bland annat att det finns minst 10 fastigheter på gatan, att det är villor eller radhus, samt att alla närmaste grannar godkänner. Dessutom får gatan inte vara en återvändsgata och måste ha en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Ansvar för kommunikation med kommunen och skötsel av blomlådorna faller på de boende som ansöker.

Ansökningar ska skickas in senast den 13 mars 2024. Efter ansökningsperiodens slut kommer kommunen att välja ut de gator som bäst lämpar sig för projektet baserat på flera faktorer, inklusive gatans bredd och möjlighet för trafikmätning.

Hastighetsmätningar före, under och efter testperioden samt intervjuer med deltagande medborgare ska genomföras för att evaluera effekterna av farthindren. Resultaten från pilotprojektet kommer att användas för att besluta om och hur tillfälliga farthinder ska implementeras i kommunen framöver.

Dela artikeln