🕝 1 minuter
Personalbrist i äldreomsorgen i Södertälje
Publicerad 8 februari 2023 06:00
Uppdaterad 8 februari 2023 00:04

Foto: Pexels.

Övertiden i äldreomsorgen har ökat i mer än hälften av landets kommuner. Södertälje kommun är en av dessa som i fjol hade tusentals övertimmar.

En ny undersökning visar att sju av tio kommuner i Sverige upplever brist på personal i äldreomsorgen och har ökat i mer än hälften av landets kommuner jämfört med 2019. Sett till hela landet uppgår övertidstimmarna närmare en miljon.

Nu rapporterar medlemstidningen Kommunalarbetaren att äldreomsorgen upplever en akut personalbrist i flera av landets kommuner där personalen drabbas av bland annat flyttad semester och underbemanning.

I en enkät, som bland annat Södertälje kommun svara på, visar att personalen inom äldrevården sammanlagt arbetat 944 000 timmar övertid från juni till och med augusti 2022. I Södertälje hade personalen i äldreomsorgen 4 053 i övertidstimmar samma period.

Enligt KA vittnar anställda över hela landet om försämringar, hög stress, undersköterskor som inte ens jobbar till de är 64 år samt försämrade scheman i flera kommuner. Personalbristen pressar undersköterskor och vårdbiträden hårt runt om i landet, men det har också påverkat vårdtagarna. Nära sex av tio kommuner har ställt in eller skjutit upp hjälp till de äldre på grund av personalbrist, visar KA:s enkät.

– Det här är något som vi har brottats med under en längre tid. Man behöver jobba hårt i kommunerna med att rekrytera nya människor, men framför allt för att behålla de som man redan har anställda, säger Anna Tenje, säger Äldreminister Anna Tenje (M) till KA.

Enligt ministern är några av lösningarna att utveckla välfärdstekniken, mer heltid och bättre schemaläggning för att få bukt på personalbristen i äldreomsorgen.

– Jag tror att vi tillsammans kan komma ur många av de här problemen, inte minst om man tar till sig välfärdstekniken som ett komplement, säger ministern.

Dela artikeln