🕝 1 minuter
Person akutopererades - Nu kräver sjukhuset hårdare tillsyn
Publicerad 3 mars 2024 18:40
Uppdaterad 3 mars 2024 18:40

Foto: Alexander Isa

En patient tvingades genomgå en akut operation för att ta bort en magsäcksballong för viktminskning. Nu har sjukhuset anmält ingreppet till Läkemedelsverket och kräver strängare kontroll och uppföljning.

Det var i fjol som en person, som hade fått en magsäcksballong inopererad för att minska i vikt, upplevde svåra besvär. Detta krävde akut medicinsk operation, varvid en gastroskopi utfördes och magsäcksballongen avlägsnades.

Incidenten på Södertälje sjukhus har nu rapporterats och anmälts till Läkemedelsverket, vilket speglar en växande oro för säkerheten kring sådana ingrepp.

Läkemedelsverket har tidigare uttryckt oro över ökningen av allvarliga komplikationer relaterade till användningen av magsäcksballonger. I anmälan betonas det att detta inte är den första incidenten där Södertälje sjukhus har behövt ta bort en magsäcksballong. Den rapporterande läkaren understryker behovet av bättre kontroll och uppföljning av de kliniker och läkare som utför dessa ingrepp, vilka för närvarande enbart genomförs på privata kliniker.

Själva ingreppet innebär att en ballong fylls med luft eller vätska i magsäcken för att skapa en känsla av mättnad hos patienten. Med tanke på de ökade riskerna och den senaste händelsen, efterlyser sjukhuset nu strängare regleringar och uppföljning för att säkerställa patienternas säkerhet och välbefinnande.

Dela artikeln