🕝 3 minuter
Alexander Isa: "KRÖNIKA: Parkeringsfrågan i centrum måste lösas akut"
Publicerad 10 juni 2024 19:49
Uppdaterad 11 juni 2024 01:15
Alexander Isa, ansvarig utgivare Telgenytt.
Detta är en kommenterande text. Analyserna och åsikterna i artikeln är skribentens egna.

I takt med att Södertälje växer ökar behovet av tillgängliga parkeringsplatser i stadskärnan. För att möta denna efterfrågan och undvika en framtida parkeringskris är det avgörande att kommunen agerar proaktivt. Därför har jag skickat in ett medborgarförslag om utökade parkeringsplatser.

I april trädde de nya gratisparkeringsreglerna i kraft och gäller nu på två centrala parkeringar i Södertälje. Initialt var syftet att helt ta bort gratistimmarna, men när trycket från allmänheten blev för stort tog kommunen beslut om att hitta nya lösningar. Men räcker det?

Initiativet är en del av en större diskussion kring hur man kan åtgärda problemet med parkeringsbristen och bidra till en levande stadskärna, särskilt i ljuset av den ökande ”centrumdöden” där många lokaler står tomma.

I det senaste försöket att hitta en hållbar lösning har kommunen beslutat att avlägsna parkeringsautomater och istället endast tillåta betalning via en applikation för parkeringen vid Hebbevillan och Torekällskolans parkering, där det fortfarande går att parkera gratis i två timmar. Denna förändring syftar till att minska missbruket av systemet där vissa utnyttjar möjligheten för flera gratistimmar.

Tydligen hade vissa lyckats hitta ett kryphål där de fick, istället för två timmars gratisparkering, ytterligare två extra timmar genom att använda separata appar.

Men istället för att stadens beslutsfattare skulle få upp ögonen för ett ökat behov av fler parkeringar i stadskärnan och försöka hitta nya lösningar, valde kommunen lättvindigt att kalla dessa personer för ”fuskare”. Så nu har man installerat ett påkostat bevakningssystem som ska hålla koll på ”fusket” i samband med att nya gratisparkeringar initierats.

"Det finns en risk att de nya reglerna inte adresserar den underliggande parkeringsbristen"

Personligen anser jag att kommunens fokus inte borde vara att komma åt de som utnyttjar systemet, utan istället att hitta hållbara och långsiktiga lösningar som främjar både näringslivet och stadskärnans attraktion. Det finns en risk att de nya reglerna inte adresserar den underliggande parkeringsbristen eller bidrar till att öka antalet besökare i stadskärnan.

Det är viktigt att notera att de som utnyttjade gratistimmarna ofta är personer som antingen bor i centrum eller besöker stadskärnan för att arbeta, handla, äta en god bit mat eller umgås, vilket i sin tur stödjer lokala verksamheter – precis det som målsättningen bör vara.

Hösten 2025 förväntas det nya Marenprojektet vara färdigt. Fler kommunala parkeringsplatser behöver utredas för att möta det ökade antalet besökare i stadskärnan.

De höga parkeringsavgifterna, särskilt för de som bor utanför centrum och pendlar in med bil, kan bli en betydande ekonomisk börda. Det bör inte vara dyrt att arbeta i eller besöka stadskärnan, men idag är det tyvärr det. Diskussionen kring parkeringsavgiften får bli vid ett annat tillfälle.

För att verkligen stödja näringslivet och göra stadskärnan mer attraktiv föreslås att kommunen bör fokusera på att skapa fler kommunala parkeringsplatser istället för att jaga de som söker extra gratistimmar. En brist på kommunala parkeringsplatser är en av de största utmaningarna och precis som jag tidigare påtalat är det inte realistiskt att förvänta sig att privata fastighetsbolag ska lösa parkeringsfrågan.

"Snart står det 16 våningar höga Marenhotellet klart med nästan 200 rum och sju restauranger som kan rymma tusentals personer. Var ska alla få plats att parkera?"

En av lösningarna som jag tidigare har lyft fram är att bygga parkeringshus på höjden, alternativt gräva ner dem en eller flera våningar, för att maximera kapaciteten utan att uppta för mycket markyta. Detta kan exempelvis ske vid centralen, Sorbonneparkeringen och Torekällskolans parkering. Fler måste få plats att parkera, och frågan bör lösas innan det är för sent, för snart står det 16 våningar höga Marenhotellet klart med nästan 200 rum och sju restauranger som kan rymma tusentals personer. Var ska alla få plats att parkera? Vi kan inte förvänta oss att majoriteten tar bussen eller cyklar ner till stadskärnan.

Parkeringsfrågan är akut och kräver handling snarare än prat, det är därför jag valt att skicka in ett medborgarförslag till kommunen för att genomföra en omfattande utredning kring fler kommunala parkeringsplatser i stadskärnan.

Att säkerställa tillräckligt med parkeringsplatser är kritiskt för att stödja stadens näringsliv och göra stadskärnan attraktiv och tillgänglig för besökare.

Det är avgörande att kommunen agerar proaktivt.

Dela artikeln