🕝 1 minuter
Oron: Ukrainska flyktingar riskerar att utsättas för prostitution
Publicerad 3 april 2022 02:00
Uppdaterad 3 april 2022 02:00

I samband med flyktingströmmen från Ukraina gör den svenska myndigheten en kraftansträngning för att nå flyktingarna.

Detta då Jämställdhetsmyndigheten ser en ökad risk att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld.

– Genom att bli bättre på att se tecken på människohandel kan vi tillsammans förebygga att människor blir utnyttjade. Det finns hjälp och stöd att få, säger Frida Johansson, chef för den nationella samordningen av prostitution och människohandel på Jämställdhetsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Myndigheten menar att det kan finnas personer som ger intryck av att de vill vara hjälpsamma, men har i själva verket helt andra syften.

– Inte minst är det viktigt att socialtjänsten och myndigheterna uppmärksammar barn som anländer utan en vårdnadshavare. Barnet riskerar att utnyttjas för olika former av exploatering, säger Frida.

I samband med kriget i Ukraina har regeringen av den anledningen stärkt samordningen och arbetar i nära samarbete med bland andra Polismyndigheten, Migrationsverket, Sveriges kommuner och regioner och företrädare för det civila samhället.

Dela artikeln