🕝 2 minuter
Omfattande tunnelrenoveringar i Södertälje på sju platser
Publicerad 20 april 2024 10:00
Uppdaterad 20 april 2024 00:48

Foto: Alexander Isa

Renoveringsarbete av sju gång- och cykeltunnlar i Hovsjö och Fornhöjden inleds den 22 april och väntas störa bil- och busstrafiken fram till hösten 2024.

Södertälje kommun tar sig an en betydande uppgift denna vår med att renovera fem tunnlar i Hovsjö och två i Fornhöjden. Dessa åtgärder syftar till att förlänga tunnlarnas livslängd och förbättra deras konstruktion. Trots att gång- och cykeltrafiken kan fortsätta som vanligt genom tunnlarna, kommer bil- och busstrafiken uppleva påverkan.

(Annonslänk)

Renoveringarna i Fornhöjden inkluderar tunnlar på Fornhöjdsvägen norr om Fornbacken och vid Fornhöjdsvägen 56. Under arbetet kommer ett körfält åt gången att stängas av vid dessa platser. Dessutom kommer trafikljus att installeras vid Fornhöjdsvägen 56 för att förbättra säkerheten på grund av dålig sikt.

Hovsjö påverkas flera vägar av renoveringarna. På Gröndalsvägen, både väster om Tvetavägen och norr om Björnövägen, samt på Hovsjövägen söder om Gröndalsvägen och Granövägen på både östra och västra sidan om Kvarstavägen, kommer framkomligheten att begränsas. Trafikljus kommer även att sättas upp vid korsningen Tvetavägen/Gröndalsvägen och vid tunneln utanför kyrkan på Gröndalsvägen norr om Björnövägen.

Dessa renoveringsarbeten är nödvändiga för att säkerställa tunnlarnas strukturella integritet och trygghet för alla trafikanter. Kommunen och entreprenören Dipart har inlett detta omfattande projekt med målsättningen att minimera störningarna så mycket som möjligt under byggperioden.

Renovering på fem platser i Hovsjö
Bild: Södertälje kommun

Renovering på två platser i Fornhöjden
Bild: Södertälje kommun

Dela artikeln