🕝 1 minuter
Ökad brandrisk i december - Här är räddningstjänstens tips
Publicerad 1 december 2023 06:00
Uppdaterad 30 november 2023 16:59

Foto: Pexels

På söndag är det första advent och i december ökar risken för bränder i hemmet. Med råd från Räddningstjänsten och samordnaren Josefin Åkerström, delas livsviktiga tips för en trygg och brandsäker jul.

Josefin Åkerström, samordnare för särskilt riskutsatta på Räddningstjänsten, understryker vikten av fungerande brandvarnare i flerbostadshus. Även om fastighetsägaren ansvarar för installationen, ligger ansvaret för dess funktion hos varje individ.

– Därför uppmanar vi att alla ska testa sin brandvarnare regelbundet, gärna en extra gång nu i december, genom att trycka på knappen. Om brandvarnaren piper, fungerar den korrekt. Annars behöver du genast byta batteriet, säger Josefin Åkerström.

Tryck på bilden för anmälan. Julkassen: Ett samarbete mellan Telgenytt och St: Afrems ortodoxa kyrka.

Vanliga brandorsaker i hemmet inkluderar matlagning, där glömd mat på spisen kan antändas. Vid spisbrand, kväv elden med ett lock eller en brandfilt och stäng av spisen; använd inte vatten.

Försiktighet med ljus.
Levande ljus bör aldrig lämnas utan tillsyn och inte placeras nära brännbart material, och batteridrivna ljus rekommenderas för säkerhet.

Kontrollera elektrisk belysning noga för att undvika fel på sladdar och kontakter. Torra granar inomhus kan lätt fatta eld, så undvik att ha levande ljus eller tomtebloss i eller nära granen. Håll trapphus rena och fria från föremål som kan hindra utrymning eller orsaka brand. Vid brand i din lägenhet, försök lämna och stäng dörren efter dig. Vid rök i trapphuset, stanna i din lägenhet, stäng dörrar, fönster och ventilation.

– En brandvarnare hjälper dig att upptäcka en brand i ett tidigt skede. Då har du en möjlighet att släcka branden själv eller säkert ta dig ut, säger Åkerström.

Dela artikeln