🕝 1 minuter
Nytt samarbete öppnar arbetslivet för fler kvinnor
Publicerad 11 januari 2024 06:00
Uppdaterad 10 januari 2024 20:16

Foto: Alexander Isa

I ett samarbete mellan Scania, Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun, lanseras ett nytt program för att öka a, särskilt inom fordonsindustrin.

Med en alarmerande statistik som visar att cirka 70 procent av de arbetslösa i Södertälje är kvinnor, har Scania, i samarbete med Arbetsförmedlingen och Södertälje kommun, tagit initiativet till ett nyskapande projekt. Lanserat under hösten 2022, syftar projektet till att främja kvinnors sysselsättning, med ett specifikt mål för Scania att öka andelen kvinnliga anställda till minst 30 procent.

Kärnan i detta initiativ är ett sexmånadersprogram som startade i slutet av 2023, riktat mot 15 kvinnor. Programmets första fas, benämnd ”Verktygslådan” och drivet av Södertälje kommuns arbete och försörjning, fokuserar på att utrusta deltagarna med grundläggande färdigheter för arbetslivet. Det inkluderar ämnen som arbetshälsa, språk, och så kallade ”soft skills”. Dessutom introducerar Scania kvinnorna till företagets produktionssystem och principer för standardisering, ergonomi, jämställdhet och inkludering.

Projektet bildades hösten 2022 av Scania, Arbetsförmedlingen samt arbete och försörjning i Södertälje kommun. Foto: Södertälje kommun.

Efter ”Verktygslådan” följer en intensiv 12-veckors kurs i yrkessvenska, anpassad för att förbereda kvinnorna för Scanias arbetsmiljö och metoder. Avslutningsvis ges deltagarna möjlighet till en praktisk erfarenhet genom en 12 veckors praktik på Scania, komplett med dedikerade handledare som stödjer dem i lärandet av specifika arbetsuppgifter, särskilt inom montering.

Detta ambitiösa projekt sträcker sig över en halvårsperiod och kommer att genomgå en omfattande utvärdering för att bedöma dess effekt på arbetsmarknaden för kvinnor i Södertälje.

Dela artikeln