🕝 1 minuter
Nytt beslut om att utveckla en ny parkeringsstrategi
Publicerad 18 juni 2023 19:36
Uppdaterad 18 juni 2023 19:36

Foto: Pixabay

I början av veckan fattades ett nytt inriktningsbeslut av Tekniska nämnden och Stadsbyggnadsnämnden. Nu ska Södertälje kommunen arbeta med att ta fram en ny parkeringsstrategi som syftar till att främja hållbart resande och öka flexibiliteten över tid.

Den nya parkeringsstrategin kommer att reglera parkeringsplaneringen i kommunen och inkluderar både cykel- och bilparkering. Södertälje utmärker sig som den kommun i Stockholm med flest invånare som äger en bil, där 71% av invånarna (över 18 år) äger en bil jämfört med det regionala genomsnittet på 49%.

För att främja hållbart resande och optimera markanvändningen fokuserar kommunen på hållbar planering och inför minimikrav på parkeringsplatser i nybyggnation, så kallade parkeringstal.

Den nya strategin innefattar flera koncept som syftar till ett mer flexibelt parkeringssystem över tid, där geografiska faktorer som närhet till kollektivtrafik, skolor och livsmedelsbutiker kan påverka p-talet. Strategin inkluderar även möjligheten att optimera befintliga parkeringsplatser genom en förmedlarfunktion mellan fastigheter.

Parkeringsstrategin förväntas antas under vintern 2023/2024 och kommer att gälla för hela Södertälje kommun, inklusive stadskärnan.

(Annonslänk)

Dela artikeln