🕝 1 minuter
Nytt beslut - Nya myndigheten hamnar inte i Södertälje
Publicerad 20 december 2022 21:00
Uppdaterad 2 maj 2024 11:30

Arkivbild.

Den nya utbetalningsmyndigheten var tänkt att placeras i Södertälje och skulle tillföra kommunen flera nya arbetstillfällen. Nu ser det dock ut som att myndigheten istället kommer att placeras i Stockholmsområdet och inte i Södertälje kommun.

Den tidigare regeringen ville placera utbetalningsmyndigheten i Södertälje kommun, men den nya regeringen har ändrat på dessa planer. Istället blir det Stockholm, men exakta detaljer återstår att fastställa.

Myndighetens huvuduppgifter kommer att vara att förebygga, upptäcka och förhindra välfärdsbrott, bland annat. LT, som var först med att rapportera nyheten, har talat med kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S), som uttrycker missnöje över regeringens beslut.

– Vi hade visat dem lokaler och haft möte i somras och våras och det kändes bra, sedan tvärvände det. De säger att det beror på lokaler och kompetens. Det är mycket förvånande att regeringen säger det till en kommun med 100 000 invånare och 53 000 arbetstillfällen, säger Boel Godner till tidningen.

Kommunen mister möjligheten på inkompetens
Den tidigare uppfattningen inom kommunen var att regeringen ville placera myndigheten i Södertälje, tack vare kommunens långvariga arbete mot fusk och välfärdsbrott i utbetalningssystemen. Enligt Boel Godner (S) var detta tydligen inte tillräckligt för att fatta beslutet.

Under en presskonferens uttryckte Mikael Damberg (S) en positiv inställning till att utbetalningsmyndigheten skulle placeras i Södertälje, vilket också skulle visa på förtroende. Detta var även med i propositionen för kommande mandatperiod.

Myndigheten, som skulle ha bidragit med cirka 70 till 80 nya arbetstillfällen i Södertälje kommun, kommer nu istället att placeras i Stockholms stad.

Exakt var myndigheten ska placeras kommer att redovisas senast den 31 december år 2023.

Dela artikeln